Onze start van 2011: Rib boot varen in Scheveningen.

Wij wensen iedereen een heel gelukkig en gezond 2011, maar bovenal hopen we dat het jaar 2011 veel fun en leuke activiteiten met zich meebrengt. Aangezien wij de ultieme Powerboat adventure in Scheveningen / Nederland bieden hopen we jullie allen deze zomer terug te zien.

In plaats van zelf nat te worden tijdens de Unox Nieuwjaarsduik hebben we onze Ribrally boot te water gelaten voor een tocht langs de kust van Scheveningen. De eerder in onze weblog aangekondigde start van de nieuwjaarsduik vanaf onze boot hebben we om veiligheidsredenen afgeblazen.

Bij het uitvaren uit de haven kwamen we in een soort kolkende massa van golven terecht. Normaalgesproken kunnen we de zee ‘lezen’ en goed inschatten hoe de golven en de stroming zich bewegen. Vandaag hebben we te maken gehad met een draaiende wind waardoor de golven van alle kanten leken te komen.

Onze toppiloot Ron heeft ons op hoge snelheid door die bak klotsende golven geleid wat een paar spectaculaire sprongen heeft opgeleverd. Iedereen die vanmiddag op het noordelijk havenhoofd van Scheveningen aanwezig was hebben we op een kleine show getrakteerd en laten zien wat professioneel Rib boot varen is.

Varen met een graad of 6 is best te doen, maar met de snelheden die onze Ribeye kan behalen is het toch nog erg koud. We hebben het dus niet al te lang volgehouden vandaag, maar we zijn het nieuwe jaar in ieder geval zeer goed begonnen.

BOEK NU BOEK NU